Τεχνική Υποστήριξη

Technical Support

Για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε σχετικά με την σύγχρονη η την ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

ανοίξτε ένα Ticket και ο πρώτος διαθέσιμος Agent θα επικοινωνήσει μαζί σας.

For any issue you have regarding synchronous or asynchronous e-learning, open a ticket and the first available agent will contact you

Άνοιγμα νεου Ticket/Open a new Ticket