Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
Την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να ακολουθήσει η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EnvironmentYou (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

1. Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
διεύθυνση e-Mail  :
   
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
ΑΜΚΑ  :
 
 

2. Στοιχεία Διεύθυνσης

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 

3. Λοιπά Στοιχεία

Ιδιότητα/Επάγγελμα  :
 
Επίπεδο γνώσεων Η/Υ  :
 
Επίπεδο γνώσης Αγγλικών  :
 
Μέθοδος παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης  :
 
Επιθυμητές Ώρες Μαθημάτων  :

 

8. Αποδοχή όρων

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Ενημερώθηκα ότι τα προσωπικά μου στοιχεία που καταγράφονται στο παρόν έντυπο θα τηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από το ΚΕΚ EUROTraining αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την κατάρτιση (πχ τήρηση στατιστικών στοιχείων των σεμιναρίων κλπ) και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς και συναφείς σκοπούς.
  1. Το Eurotraining μπορεί να χρησιμοποοιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με email σε ότι αφορά στο παραπάνω πρόγραμμα ή αντίστοιχες εκδηλώσεις και άλλα προγράμματα.
  2. Ενημερώθηκα για την Ύπαρξη Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα της EUROTraining την οποία διάβασα και κατανόησα.
  3. Η ανωτέρω αίτηση αποτελεί σύμβαση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Καταχώρηση αίτησης - Λήψη ΚΑΥΑΣ» στο κάτω μέρος της οθόνης για να καταχωρήσετε την αίτηση σας ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ζητούνται
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές